Reflectie Sahasrara Chakra: zevende Chakrasahasrara chakra

Zevende Chakra bevindt zich rondom de kruin, het gebied van de fontanel, de verbinding met de kosmos. Over zevende Chakra valt niet zo heel veel te zeggen. In zevende Chakra is er een ervaring van Samadhi, een ervaring van eenheidsbeleving. Als een verschil wordt opgeheven, een verlangen bevredigd dan is er Samadhi. Je bent niet langer afgescheiden, je valt samen met de ervaring. In ieder chakra kan zo’n eenheidservaring zijn: In eerste chakra het genieten van een maaltijd, genieten van bewegen en het hebben van een functioneel lichaam. In tweede chakra het genieten van dansen, spelen, creëren, en het samen beleven van seksualiteit. In derde chakra als we iets tot stand hebben gebracht, een prestatie geleverd hebben. In vierde chakra wederzijdse liefde, een glimlach, humor. In vijfde chakra het opgaan in de stilte, het opgeven van de individuele persoonlijkheid. In zesde chakra de ervaring van licht. In zevende chakra het één voelen met Al. De vraag rijst: Waar vind ik God? Het antwoord: waar is God dan niet? (bron: Saswitha reader).

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 ************************************************************************************************************************************************

Reflectie De adem en ons gevoelslevenadem dynamiek

Er is een wisselwerking tussen de adem en onze emotionele en mentale toestand. Bovendien is de adem ook een weerspiegeling van ons gevoelsleven. Is er spanning, stress, disbalans, angst of sprake van een bewegingsarme leefstijl dan verhindert dat de vrije stroom van de adem. Zodra de adem vrij kan stromen in het lichaam voelen we ons rustig, in ons centrum, in balans. Let eens op de adem, zoals die stroomt en laat hem je vertellen over je emotionele en mentale toestand op dat moment. En weet dan dat een geruisloze adem de meest functionele en vrije adem is. Ademen we hoorbaar en zwaar dan voelt het leven vaak aan als zwaar. Het geruisloos of hoorbaar ademen heeft te maken met het keel gebied, het vijfde chakra gebied. Het gebied van onthechten. Doen we erg ons best ( in de yogahouding, in ons leven) om gezien en gehoord te worden, geliefd te worden, dan brengt dat spanning te weeg in het keel gebied. We zijn dan ‘gehecht’ aan de idee dat we iets moeten doen om gehoord, gezien, geliefd te worden. We zijn ‘gehecht’ aan het concept dat we niet goed zijn zoals we zijn. Dan adem je zwaar omdat je los wilt laten (onthechten), ‘zucht’ je om spanning los te laten, maar dan zakt bij iedere zucht het lichaam verder ineen en wordt het zwaar. Misschien adem je hoorbaar zonder dat je dat zelf in de gaten hebt, uit een gewoonte ooit ontstaan. De kunst is om het waar te nemen, zonder in te grijpen.

Merk ook de wisselwerking tussen een regelmatige adem en een evenwichtig gevoelsleven. Tussen een diepe adem en een rustige geest. Merk dat een vloeiende adem, zonder vastzetten het leven vloeiend laat verlopen. Laat de adem je vertellen, zonder in te grijpen in die adem. (Zonder in te grijpen in het leven). Ontwikkel bewustzijn van de adem zonder iets te willen veranderen of verbeteren. Leer jezelf kennen.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 ************************************************************************************************************************************************

ReflectieDe invloed van de adem op ons gemoed.vreugde in anahata chakra

Kan de adem vrij stromen in het lichaam dan heeft dat invloed op je emotionele en mentale toestand. Ieder gebied in het lichaam heeft zijn eigen psychologie: Kan de adem vrij stromen diep in de onderbuik, dan geeft dat een gevoel van vertrouwen. Heerst er onzekerheid, of zit je veel in het hoofd, te piekeren, verhalen te maken, te analyseren dan kun je lichamelijke oefeningen doen om het vertrouwen in het leven te versterken: vooroverbuigingen, spreidstanden, beenversterkers, buik- en bekkenbodemspieroefeningen, het verzorgen van de voeten en wandelen.

Kan de adem vrij stromen in de flanken, zodat de ribben verbreden en tegelijkertijd iets uit elkaar bewegen, dan geeft dat een gevoel van eigenheid. Een krachtig gevoel om te kunnen staan voor je zaak. Ben je snel en vaak boos, heb je een kort lontje, of cijfer je jezelf volkomen weg, ben je onzichtbaar, altijd in dienst van de ander dan kun je lichamelijke oefeningen doen om je eigenheid te versterken: torsies, alle variaties van de krijger en de zonnegroet.

Kan de adem vrij stromen in de borst zodat de borst alle kanten uitzet als een zespuntige ster, dan geeft dat een gevoel van vreugde. Liefde, verbinding met de ander. Ben je vaak somber, neerslachtig, eenzaam dan kun je borstopeners doen: achteroverbuigingen, liggen op de strip, schouder en armoefeningen, handhoudingen (mudra’s) en liefdevol aanraken.

Kan de adem vrij stromen in de keel, dan geeft dat een gevoel van stilte en ruimte. Ben je onrustig, praat je veel, praat je snel, praat je luid, spreek je voor je beurt, heb je altijd het laatste woord, val je de ander in de rede, dan kun je oefeningen doen zodat de stilte en leegte niet langer als bedreigend worden ervaren en je tot rust kan komen: nekoefeningen, liggen op de strip, schouderstand, aandachtig luisteren en meditatie.

Kan de adem vrij stromen in het hele lichaam dan geeft dat een gevoel van balans. Dan sta je evenwichtig in het leven.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 ************************************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »