Reflectie  Yoga Nidra en Sankalpababy

Yoga nidra is de yoga van de slaap: het lichaam slaapt, de geest is wakker en helder. Yoga nidra is een methode om het lichaam diep te ontspannen en de geest volledig te kalmeren, zodat we voorbij het denken gaan in die oneindige ruimte die we in wezen zijn. Die oneindige ruimte zou je ook het Zelf kunnen noemen, of onze Boeddhanatuur, of open aandacht of het goddelijke in ons. Of simpelweg onze innerlijke stilte waarin het ik zich niet telkens bemoeit. Dat is waar alle vormen van yoga over gaan: de geest te kalmeren zodat we werkelijk kunnen zien.

In de yoga nidra laten we een sankalpa in onszelf klinken. Een sankalpa is een innerlijk besluit tot verandering, benoemd in een korte, positieve zin die zich afspeelt in het heden. Anders kan de geest het niet opnemen. Dus: “ ik wil geen pijn”werkt niet voor de geest. Er zit een ontkenning in (geen) én het speelt zich af in de toekomst (ik wil) , wat de geest niet ‘snapt’. Beter is in dit geval: “ik erken mijn pijn”.  Aan het begin van de yoga nidra herhalen we in volle aandacht de sankalpa zodat het zaadje van ons innerlijk of spiritueel besluit is geplant. Aan het einde herhalen we de sankalpa zodat het waarheid kan worden. In feite is het een cadeautje van de yoga nidra die een zuivere ruimte is voor de  totstandkoming van een spiritueel besluit.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie  Paripurna pranayamaadem dynamiek

De adem in de diepe onderbuik, de apana vayu, is de adem die ons verbindt met de aarde en onszelf. De adem in de flanken, de samana vayu, is de gelijkmakende adem achter de spijsvertering, die ons verbindt met ons uniek-zijn. De adem in de borst, de prana vayu, is de adem achter de adem, die ons verbindt met de wereld rondom, de ander. Als we deze drie vayus verbinden voer je de paripurna pranayama uit. Pari betekent rondom, purna betekent vol of overvloedig. Paripurna betekent dan volledig maar ook voltooid. Pranayama betekent adembeheersing. Paripurna pranayama is dan: de volledige adem. Om nu volledig in te kunnen ademen, zodat de adem tot in de hoge longtoppen kan komen, dienen we volledig en totaal uit te ademen. In de praktijk gaat dat als volgt: inademend ontspan de buik en til de borst er actief uit, uitademend ontspan de borst en trek actief de navel in. En hoe krachtiger je de navel intrekt, de buikorganen naar binnen en omhoog, het middenrif omhoog, hoe leger de longen geduwd worden, maar ook hoe dieper je de buik daarna kan ontspannen voor de inademing, de buikorganen ruimte krijgen , het middenrif kan zakken om vandaaruit de longen te vullen tot in hun hoge longtoppen. Met als gevolg dat alle cellen in het lichaam optimaal zuurstof krijgen, maar bovenal wordt de geest kalm en helder. En dat is yoga: “Yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest, dan is het ziende thuis in zichzelf”. (Patanjali: Yoga Sutra’s, vert. Jogchum Dijkstra).

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie  Prana Vayuopen aandacht

Prana betekent levensenergie, vayu betekent wind. De wind van levensenergie, de adem achter de adem, de adem die ons doet leven. De adem achter de beweging van het hart en de gasstofwisseling. De adem vanuit de borst alle kanten op, die ons verbindt met de wereld rondom. De adem van compassie, mededogen en humor. Zonder deze adem is er geen andere.

Door veel zitten en weinig bewegen, maar ook door het ouder worden wordt met name onze bovenrug krommer, stroever en stijver. Met als gevolg steeds minder ruimte voor de prana vayu. We kunnen ruimte maken voor de prana vayu door verschillende oefeningen: bijvoorbeeld de ontspanningsoefeningen op de strip tussen de schouderbladen. Of het liefdevol aanraken, bijvoorbeeld je huisdier aaien of de ander masseren. Of het uitvoeren van mudra’s met de handen en armen: mudra betekent letterlijk gebaar. Een welbekende mudra is het namasté gebaar, een eerbiedige groet. Een buiging is ook een mudra die je helpt dankbaarheid te ontwikkelen en dus het gebied van het hart te openen. We buigen na de les naar elkaar uit dankbaarheid. Vraag jezelf af: buig je omdat de hele groep het doet, of omdat je niet onbeleefd wilt zijn als de yogajuf naar je buigt? Of buig je vanuit een innerlijke motivatie om de ander, de wereld te danken uit vreugde om je bestaan? Koken voor de ander is ook een hartopener. Maar ook hier geldt: kook je omdat dit nu eenmaal een opgelegde taak is die jou is toebedeeld of kun je vanuit een innerlijke toewijding de maaltijd bereiden voor de ander?

Het openen van het hart gaat alleen als de verbinding met jezelf stevig en geaard is. Dat betekent fysiek de onderrug ontspannen, de mula bandha actief (bekkenbodem actief en dan met name de voorste kringspier) de uddiyana bandha actief, dus de hele inner tube actief, de ribboog ingenomen en de adem in de onderbuik. Vanuit die basis de borst openen geeft verbinding met de ander, met de wereld rondom zonder dat je jezelf verliest, zonder dat je gaat zweven. Prana vayu kan stromen.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »