Reflectie:  Open aandachtopen aandacht

We zoeken in de yogahouding steeds dat punt op waar het net wat ongemakkelijk wordt, om te onderzoeken wat er dan gebeurd, hoe ga je ermee om. Op mijn vraag of je de adembeweging kunt waarnemen in die sensatie die dan de meeste aandacht trekt, meestal is dit het gebied in het lichaam waar de minste ruimte is, kreeg ik vele reacties, allen thema’s die in ons spelen:

Als het lastig wordt dan ga ik extra mijn best doen, dan zet ik er nog een tandje bij…” Vraag je af, is dit een conditionering, een gewoontepatroon om het onprettige te vermijden? In dit geval misschien de angst te vermijden om niet gezien, gehoord of geliefd te worden als je niet goed je best doet? “Als ik ongemak of zelfs pijn ervaar dan adem ik er bewust naartoe, want dat verlicht de pijn, dan komt er ruimte….” Of “ …dan hou ik het langer vol…” Vraag je af, ben je alsmaar het prettige aan het najagen, het onprettige aan het vermijden, ben je gevangen in die conditioneringen? “Als er op mijn werk veel commotie is, neem ik bewust wat afstand, en als de commotie dan wat bedaard is en ik zeg iets, dan luistert iedereen naar me….” Door je niet te identificeren met je emoties en je gedachten blijf je in verbinding met jezelf, met je ware essentie en dan is het niet zo gek dat iedereen je hoort. “ik merk dat als ik de adem beweging niet ervaar in die ongemakkelijke sensatie, er geen acceptatie is.” De adem ervaren in het lichaam, ook in het gebied waar ongemak is laat je samenvallen met dat wat is, in totale aanvaarding voor dat wat is. Dan bén je de houding in plaats van dat je hem doet.

Een andere benadering die wellicht wat toegankelijker is, is om vanuit die sensatie in het lichaam die wat ongemakkelijk voelt uit te ‘zoomen’ zodat ook die delen van het lichaam in de aandacht verschijnen waar ruimte is, waar de adembeweging makkelijk voelbaar is. Als dan tegelijkertijd de adembeweging als het ongemak, tegelijkertijd ruimte als krapte in je aandacht verschijnen dan is de aandacht open en ruim. In die open aandacht ben je wakker, ontwaakt, kun je onderscheiden wie je werkelijk bent. Zie je dat je niet die emoties, gedachten en aannames bent, maar dat dit alles plaatsvindt in jou.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 *************************************************************************************************************************************

Reflectie:  Een rustige en kalme geestkalmte

Het gewaar zijn van de sensaties in het lichaam met de daaruit voortkomende gewoontepatronen van verzet of vastgrijpen maakt dat we niet langer meegesleurd worden in onze reacties, in onze gewoontepatronen. Op de yogamat kunnen we dat oefenen door in de houding dát punt op te zoeken waar het net begint te schuren, net wat ongemakkelijk is en daarin te verstillen. Zodat we ons verzet of vastgrijpen gewaar kunnen zijn. En als we dan de adem erbij betrekken en de adembeweging letterlijk kunnen voelen in dat ongemak, in die sensatie die de meeste aandacht trekt, dan val je samen met dat wat is, ben je in het hier en nu. Voorbij prettig of onprettig.

Hoe is dat bij jou? Lukt het je de adembeweging te voelen in dat ongemak zonder de adem te sturen? Wat wordt je gewaar? Merk dat alles wat zich vertelt waardevol is. Niet alleen omdat je jezelf leert kennen, maar ook omdat in het hier en nu zijn de geest kalmeert. De geest is als een wilde aap die maar door en doorgaat. Het denken gaat altijd door, het is niet te stoppen. Het enige wat we kunnen doen is het trainen, zodat het kalm en rustig wordt. Dat stilleggen van de wervelingen van de geest brengt het ziende thuis in zichzelf. Zodat we ons mens-zijn ten volle kunnen leven. Dat is de kern van yoga.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 *************************************************************************************************************************************

Reflectie:  Samenvallen met dat wat ísinner bliss

De herfst is begonnen, de dagen zijn korter en het weer wisselvalliger, een tijd om naar binnen te keren. En dan is het waarnemen van sensaties in het lichaam een mooi hulpmiddel. De prettige sensaties met de neiging om die vast te houden, de onprettige sensaties met de neiging om ons daartegen te verzetten en de neutrale sensaties met de neiging om daarvan weg te dwalen, te gaan dagdromen. Die neigingen die vaak gewoontepatronen zijn geworden kunnen ons leven bepalen. Door gewaar te zijn van de sensaties en de daaruit voortkomende gewoontepatronen leren we onszelf kennen. En zijn we niet langer slaaf van onze gewoontepatronen.

Een ander hulpmiddel om naar binnen te keren is de adem in het lichaam waar te nemen, het brengt je volledig in het hier en nu, want het lichaam is hier en de adem is nu. Yoga biedt ons de mogelijkheid dit te oefenen en te onderzoeken. Door in de yogahouding telkens het punt op te zoeken waar het nét ongemakkelijk wordt en daarin te verstillen, kun je de sensaties en de neigingen waarnemen, maar ook de adem.   Ben je iemand die graag de grenzen opzoekt en daar liefst overheen gaat, kom dan wat terug in de houding want anders ga je voorbij dat punt; ben je iemand die het ongemak vermijdt en halt houdt ver voordat het ongemak zich aandient, ga dan eens wat verder in de houding want anders kom je niet bij dat punt. En op het moment dat je letterlijk de adembeweging kan ervaren in dat punt waar het net wat ongemakkelijk is, in die schurende sensatie, dan voel je dat je samenvalt met dat wat ís. Dan doe je de houding niet meer maar dan bén je de houding. Dan zijn de wervelingen van de geest gekalmeerd, zodat het ziende thuis is in zichzelf.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 *************************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »