Reflectie:   Leven vanuit het hart.open aandacht

Hoe kunnen we leven vanuit het hart. Hoe kunnen we leven in onvoorwaardelijke liefde. Dat wat we in feite zijn. Of anders gezegd, daar waar we enkel zijn. We kunnen leven vanuit het hart door met name de borst (4de chakra ) te openen door middel van achteroverbuigingen. Maar ook door de adem in de hele borst te ervaren. Door de adem beweging in het middenrif, de flanken, de bovenrug en de borst te ervaren. Dat is dus heel wat anders dan alleen in het bovenste gedeelte van de borst waar de adem vaak ervaren wordt als we gespannen zijn. De adem in de hele borst ervaren is mogelijk als de bron van de adembeweging diep in de onderbuik is. Daar begint de adembeweging. Daar zijn we verbonden met de aarde, verbonden met onszelf. Dat is de basis. Van daaruit brengt de adem de energie van de onderste chakra’s, voorbij 3de chakra naar 4de chakra. Daar waar we verbonden zijn met de wereld rondom, met de ander. Maar 3de chakra laat zich niet zo snel passeren. 3de chakra is het gebied van het ego, het ik-besef die graag wil begrijpen, analyseren en structureren. Het ik die van alles wil. En dat is een krachtige energie die je goed kan gebruiken om jouw doel te bereiken. Maar op het moment dat we ons identificeren met het begrijpen, analyseren en structureren beginnen we te oordelen, veroordelen, hebben we allerlei aannames, willen we ons gelijk halen,  is onze waarheid, dé waarheid en zetten we onszelf vast, verkrampen we. Die identificatie verhindert de energie stroom omhoog naar 4de chakra. 3de  chakra wil dan alleen maar gericht blijven op de onderste chakra’s , op de materie. Dus laten we beginnen met de adembeweging te ervaren bij de bron, de onderbuik, daar waar we thuis zijn in onszelf, zodat we van daaruit de borst kunnen vullen en één kunnen zijn met de ander, in onvoorwaardelijke liefde.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie:   Vreugde.vreugde in anahata chakra

De manier van beoefening op onze yogamat is een afspiegeling van hoe wij omgaan met het dagelijkse leven. En als we die beoefening op de yogamat onder de loep nemen kun je er vanuit gaan dat de meesten van ons vermijdend oefenen. Of we nu terughoudend en voorzichtig oefenen, of heel erg ons best doen, of zonder aandacht oefenen, in alle gevallen is dat vermijdend. Door onze identificatie met de herinnering hoe het was, of onze identificatie met de projectie in de toekomst hoe we willen dat het wordt vermijden we dat wat is in het hier en nu. Vermijden we het onprettige en proberen we het prettige vast te houden. In die onmogelijke conditionering zitten we vast. Want het prettige is niet vast te houden en het onprettige niet te vermijden. Om ons nu te bevrijden van dit vermijdend oefenen kunnen we naar binnen keren in dit lichaam bij de adem, want het lichaam is hier en de adem nu. Keren we steeds terug in die nu-ervaring. Die steeds vaker maar ook steeds langer beleeft kan worden. En in dat nu is het volkomen stil, rustig en vredig. Is er een volledig aanvaarden. Maar ook een diep gevoelde vreugde. Verwondering over het leven dat zich manifesteert door ons heen. Ondanks of beter gezegd dankzij mijn schouderblessure kan ik de bewegingsbeperking ervaren, maar ook de bewegingsmogelijkheden die er nog zijn. Ben ik dankbaar voor dat wat er is, omdat ik mij niet laat meeslepen in de vergelijking met hoe het was of met het verlangen hoe ik wil dat het zou zijn. Dankzij de pijn ben ik bewust geworden van geen-pijn. Is er een diepe vreugde voelbaar geworden dat ik leef, dat ik beweeg, dat ik adem. Vreugde en dankbaarheid.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie:   De NU-ervaring.yoga sutras

In de “Yoga Sutra’s “ van Patañjali wordt in 176 sutra’s Yoga uiteengezet. Een sutra betekent letterlijk koord en is vergelijkbaar met verzen uit de bijbel. Al die koorden te samen omschrijven wat yoga is en hoe we dat kunnen uitvoeren. Nu is het zo dat het eerste woord van iedere sutra het belangrijkste is uit die sutra. En hoe eerder een sutra vernoemt wordt in het geschrift  hoe belangrijker. Dus het allereerste woord van de allereerste sutra is het allerbelangrijkste. De eerste sutra luidt: “Atha Yoga Anusasanam” wat betekent: nu gaan we beginnen met yoga; nu wordt yoga uiteen gezet. Dus het allereerste woord Atha  betekent nu. Dat is het allerbelangrijkste uit de hele yoga leer, de nu –ervaring. Want in het nu kunnen we onze identificatie met het verleden, het vergelijken met hoe het was opgeven. In het nu kunnen we onze identificatie met de toekomst, de hoop op hoe we zouden willen worden, opgeven. In de nu –ervaring is er alleen maar dit en ervaren we een diepe rust, vrede en stilte. Is er totale aanvaarding. Is er enkel Zijn. En als we dan oefenen op de yogamat is iedere yoga houding alsof het voor de allereerste keer is. Want in het nu oefenen we met een ‘beginners mind’. We zijn niet langer geïdentificeerd met de herinnering uit het verleden of met de hoop voor de toekomst. In het nu zijn we nieuwsgierig als een kind, open en ontvankelijk.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »