Reflectie:  Mindfulness in yogaSavasana

Een ontspannen geest, een onthechte, kalme geest is een geest die het verzet tegen het onprettige en het vastgrijpen van het prettige opgeeft. Mooi gezegd maar hoe doe je dat? Door mindful te zijn, door bewust te zijn van het verzet en van het vastgrijpen. Yogabeoefening is daar bij uitstek geschikt voor. In yoga kunnen we ons richten op de sensaties in het lichaam die zich in de houdingen voordoen. Met daaruit voortvloeiend de weerstand of het verzet. Of juist het vastgrijpen van het gemak. Of het wegdwalen van de aandacht. Of de automatische piloot die het overneemt. Dat verzet, dat vastgrijpen, die automatische piloot zijn gewoontepatronen. Zonder dat we het zelf in de gaten hebben worden geleefd door onze gewoontepatronen. Staan we helemaal niet meer in verbinding met dat wat er werkelijk is: namelijk de bron, die sensatie in het lichaam. En die sensatie in het lichaam, bijvoorbeeld een rekking, strekking, druk, ruimte, spanning, ontspanning enz. is heel wat anders dan een emotie. Emoties zijn bijvoorbeeld blijdschap, boosheid en verdriet. Eerst is er een sensatie, binnen gekomen door de zintuigen of de geest, dan is er onze reactie (vanuit gewoontepatronen), en dan is er een emotie, een gedachte, een idee. Door gewaar te zijn kunnen we dit proces ontrafelen en in contact komen met dat wat er is. Leren we onszelf kennen zodat we weten wat we te doen hebben. Yoga biedt ons dat platform.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 *************************************************************************************************************************************

Reflectie:  Spanning en ontspanningJezelfZijn

Terug van vakantie in het dagelijkse leven ervaar ik het verschil tussen spanning en ontspanning. Dat gevoel van ontspanning in die eindeloze zomer, je zit lekker in je vel, je kan de hele wereld aan, verdwijnt als je weer in het dagelijkse leven met al zijn beslommeringen stapt. Hoe kun je nu ontspannen in die inspanning die het leven is? Het lichaam kun je ontspannen door spieren aan te spannen en los te laten. Dat geeft ruimte in het lichaam. En als er ruimte is in het lichaam is er ruimte voor de adem. De adem kan dan ervaren worden in het hele lichaam. Dit bevordert de gezondheid, opname van zuurstof en afgifte van co2, maar ook je welzijn: de adem is de drager van prana, van levensenergie. Bovendien is de adem die diep in de buik kan worden ervaren een kalme adem, is de adem kalm dan is de geest kalm. En een kalme geest is een ontspannen geest. Omgekeerd ook: een gespannen geest brengt spanning in het lichaam en vermindert de ademruimte.

Maar wat is een ontspannen geest? Een ontspannen geest is een geest die zich niet hecht aan prettig of onprettig. Als we iets onprettigs ervaren is onze natuurlijke neiging om ons daartegen te verzetten. Juist dat verzet geeft spanning. Een ontspannen geest geeft dat verzet op, door het ongemak het ongemak te laten. Omgekeerd ook, als we iets prettigs ervaren (die heerlijke zonnige zomer) dan willen we dat vasthouden, en dat brengt spanning. Want alles is vergankelijk, alles gaat voorbij. Kun je dat vastgrijpen van het prettige opgeven, kun je dat verzet tegen het onprettige opgeven dan is de geest ontspannen. Dan is het lichaam ontspannen, dan kan de adem, de drager van levensenergie vrij stromen. Dan kun je het leven aan zoals het zich aandient.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 ************************************************************************************************************************************************

Reflectie Samtoshavreugde

Patanjali schrijft in de Yoga Sutra’s het volgende :

 Samtoshad anuttamah sukha-labha. Als gevolg van tevredenheid verwerft men het allerhoogste geluk. ( sutra II.42).

Hij nodigt je uit om samtosha te oefenen, om tevredenheid te oefenen. We kennen allemaal wel tevredenheid mét iets: tevredenheid als iets gelukt is, tevredenheid met een kopje koffie op een leuk terras in een lekker zonnetje, enz.enz. Als een verlangen in vervulling is gegaan is er tevredenheid. Maar dat is tevredenheid mét iets en als het voorbij is (en het gáát voorbij) kan ontevredenheid ontstaan. De tevredenheid waar Partanjali het over heeft is tevredenheid zónder iets. Tevreden kunnen zijn met dat wat is, ook als de dingen niet gaan zoals je wilt, ook bij moeilijke zaken zoals ziekte, verlies van je baan of van een dierbare. En dat heeft alles te maken met je mentale houding. Als het bijvoorbeeld op de fiets erg waait en het is koud en guur kun je hier op reageren met een houding van “wat is dit naar” en je blijft ontevreden met de situatie. Maar je kunt de situatie ook aanvaarden zoals die is ”oké het waait maar wat valt er aan te doen?”. Fiets je toch heel anders naar huis. De tevredenheid, samtosha beoefenen, het kunnen aanvaarden van dat wat is zonder apathisch achterover te leunen is een spirituele beoefening. Mijn eerste yogajuf zei altijd : “is er iets wat je niet prettig vindt, verander het. Kun je het niet veranderen, aanvaard het”.

Ik wens je veel tevredenheid.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

 ************************************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »