Reflectie:  Zoals je ademt zo denk jeaanvaarding

De yogaleer geeft ons tal van handvatten om de geest te kalmeren, te ontspannen en tegelijkertijd onze vitaliteit te verhogen. De adem als drager van prana (levensenergie) speelt daarin een cruciale rol.

Een belangrijke aanwijzing is de aandacht in je centrum (het gebied onder de navel) te vestigen. Daar waar de aandacht is, daar is de adem. Die diepe buikadem is een kalme adem; is de adem kalm dan is de geest kalm. Een andere belangrijke aanwijzing is het in- en uitademen door de neus. De ademweg is dan lang en beheerst. Bovendien wordt de lucht gefilterd en verwarmd voordat het de longen bereikt. De ademweg verlengen geeft een rustige, kalme adem. Is de adem kalm dan is het denken kalm. Een andere manier om het denken te kalmeren d.m.v. de adem is de lengte van de in- en uitademing te beïnvloeden. Inademen is energie opdoen, in actie komen, leven; uitademen is ontspannen, herstellen, loslaten. Als je nu bijvoorbeeld stress hebt, het denken onrustig, dan kun je bewust de uitademing verlengen t.o.v. de inademing. Inplaats van te tellen reciteer je dan de Rama mantra in jezelf. Bijvoorbeeld inademend 1 maal de Rama mantra, uitademend 2 maal de Rama mantra. De Rama mantra gaat als volgt: Rama Rama Rama Rama, de derde Rama heeft een kleine verhoging in toon. De mantra klinkt in jezelf op het ritme van je hartslag. Hiermee kunnen we de adem kalmeren, het denken wordt kalm. Is het denken kalm dan krijgen we inzicht in wie we zijn en wat we te doen hebben in dit leven.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

ReflectieDe adem in het centrum van het lichaambuik adem

Naarmate de herfst vordert neemt het licht af, de duisternis neemt toe. De duisternis nodigt ons uit steeds meer naar binnen te keren. In de yogalessen nodig ik jullie uit steeds meer in je centrum te komen. Daar waar je thuis bent in jezelf, stabiel en in balans. Je centrum wordt gevormd door de Mula Bandha en de Uddiyana Bandha. Heel specifiek: tonus in het punt op het midden van de bekkenbodem (Mula Bandha) en tonus in het punt drie vingerbreedtes onder de navel (Uddiyana Banda). Tonus is dan het midden tussen aan- en ontspanning. Je zou ook kunnen zeggen een verdichting van energie. Door de aandacht te bundelen in ons centrum kan de adem daar verschijnen. En zoals je ademt, zo denk je, zo is je staat van zijn. Een diepe buikadem is een kalme adem. Is de adem kalm dan is het denken kalm. Als je in je hoofd zit, dan is de adem hoog in het lichaam, dan is de adem kort en onrustig, het denken is onrustig. Adem je zwaar dan is het denken zwaar. Hou je de adem vast dan zet je het denken vast. Adem je uit door de mond (bijvoorbeeld zuchten) dan laat je los maar verlies je ook veel energie en wordt je moe.

In en uit ademen door de neus geeft de meest beheerste adem met het grootste behoud van prana(levensenergie). Uitzonderingen zijn als we in een keer los willen laten dan door de mond uitademen met een Tjoe klank, zodat we loslaten en ons tegelijkertijd oprichten. Of als we de buikwand actief willen laten meedoen in de adembeweging dan blazen door een rondje van de mond met een ff klank. De adem wordt dan wat afgeremd. Maar als we het denken willen kalmeren (=yoga), dan in en uit door de neus ademen, met de aandacht/adem in het centrum. Zodat je samenvalt met je centrum, met de adem, met dat wat is en niet met dat wat was of zal zijn.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie Mula Bandha en Apana Vayumula bandha

De Mula Bandha is het onderste diafragma en bevindt zich in de bekkenbodem. Mula betekent wortel, Bandha wordt vertaald met verband, slot of sluis. We hebben drie Bandha’s, drie diafragma’s die ons lichaam steun geven en de levensenergiehuishouding reguleren (prana= levensenergie, gedragen door de adem). De Mula Bandha is het bekkenbodemslot, de Uddyiana Bandha het middenrifslot of sluis en de Jalandara Bandha het keelslot. De Mula Bandha wordt geactiveerd door de bekkenbodem aan te spannen. Als je nu inademend de buik en bekkenbodem los laat zodat er ruimte ontstaat voor de buikorganen kan het middenrif zakken en kunnen de longen zich vullen. Uitademend de buik en bekkenbodem aanspannen zodat de buikorganen omhoog worden geduwd, het middenrif omhoog, de longen helemaal leeg. Op die manier betrek je de bekkenbodem bij de adem en breng je de levensenergie omhoog. Bovendien wordt het lichaam ondersteund door de basis: de Mula Bandha.

De adem diep in de buik met de uitstraling naar beneden heet de Apana Vayu. Apana betekent neerwaarts, vayu wind. Dit is de adem die datgene verdrijft uit het lichaam op het moment dat het nodig is. De adem achter het ontlasten, urineren, ejaculeren, menstrueren en het baren van een kind. De adem van je veilig voelen, van overleven, van je seksualiteit. Je thuis voelen in je lichaam als man of vrouw. Het activeren van de Mula Bandha gaat samen met het activeren van de Uddyiana Bandha. En dus met het activeren van de Samana Vayu, de gelijkmakende adem in het middenrif gebied. (zie blog Samana Vayu en Uddyiana Bandha). In deze combinatie laat je inademend de buik en bekkenbodem los, de flanken breed en uitademend de bekkenbodem aanspannen en de navel wat naar binnen gaan. Bekkenbodem en middenrif bewaren en geven de adem door; prana, de levensenergie kan optimaal door het lichaam stromen en behouden blijven.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »