Reflectie Out of your comfortzoneNamaste-de-Waarde-van-Dankbaarheid-en-Erkenning

Vraag jezelf af: waarom doe ik yoga? Dat kan een nuttige vraag zijn, zeker nu je op zoek gaat naar een nieuwe yogadocent. Waarom doe je yoga? Doe je yoga omdat je leniger en sterker wilt worden? Of doe je yoga omdat je rustiger en meer wilt ontspannen? Of doe je yoga omdat je meer in aandacht wil komen, meer gefocused? Of omdat je de adem wilt reguleren om zo je welzijn te verbeteren? Of doe je yoga omdat je helder wilt zien, wie ben ik en wat heb ik te doen in dit leven? De ene reden is niet beter dan de andere. Maar weet dat leniger en sterker worden, meer ontspannen, meer in aandacht komen of de adem reguleren dat dat allemaal middelen zijn en niet het doel van yoga. Het doel van yoga is om helder te zien wie je bent en wat je te doen hebt in dit leven. Wie ben ik? Een vraag die je je hele leven lang blijft stellen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zullen we zelfkennis op moeten doen. Leer jezelf kennen en dat doen we als we uit ons veilige coconnetje stappen, uit je comfortzone, alwaar we geconfronteerd worden met onszelf. Want ook hier op de yogamat oefenen we in ons veilige coconnetje, oefenen in feite vermijdend. Of we nu heel hard ons best doen en over onze grenzen heen gaan, of juist bij het minste of geringste ongemak terughouden, in beiden gevallen oefenen we vermijdend, blijven we in onze comfortzone. Dus door in het eerste geval wat terug te houden en in het tweede geval ietsje verder of langer in de houding te blijven stap je uit je comfortzone en kun je jezelf ontmoeten, want precies dan word het interessant. Door telkens te verstillen in de houding, te zijn met dat wat is kunnen we onze neigingen en gewoontepatronen ontwaren. Kunnen we helder gaan zien. Ben je geneigd om almaar weg te bewegen in een houding, ofwel fysiek, ofwel in aandacht, merk dat op. Ben je geneigd als het wat lastiger wordt, bijvoorbeeld in een evenwichtshouding, om de adem vast te zetten, merk het op. Ben je geneigd om na een houding de aandacht te verliezen in het navoelen, merk het op. Ben je geneigd om steeds het comfort in de houding te zoeken, merk dat op. Ben je geneigd om steeds je keel te schrapen, je neus op te halen, te slikken, merk het op. Yoga nodigt uit om uit je comfortzone te stappen om jezelf te ontmoeten. Om helder te zien, wie ben ik en wat heb ik te doen.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie Vertrouwenkameel-300x300

Als we in de yogaboefening achteroverbuigingen maken, dan openen we de kwetsbare kant van het lichaam. De rugzijde is de beschermende kant, de voorzijde de kwetsbare kant. We openen onszelf voor de buitenwereld, we tonen onze kwetsbaarheid. Dat kunnen we alleen doen als we vertrouwen. Vertrouwen als tegengestelde van angst. Als we angstig zijn duiken we in elkaar en verkrampen. Als we vertrouwen ontwikkelen kunnen we ons openen. Vertrouwen in onszelf, dat we een fundamentele basis in onszelf hebben waarin we enkel Zijn zonder zelfafwijzing of zelfverheerlijking. Vertrouwen in het leven zoals het zich ontvouwt. Vertrouwen in het feit dat leven verandering is. Vertrouwen in de volheid van ieder moment. Vertrouwen dat de adem blijft stromen zolang je leeft. Dat laatste mag een open deur zijn maar vertrouw er maar op. Ontwikkel vertrouwen. En dan helpt het om de aandacht te wortelen in ons centrum, het gebied onder de navel bij de adem aldaar. Dan voelen we ons gecentreerd. Door bij iedere uitademing de buikwand licht naar binnen te trekken merk je dat de buik vanzelf loslaat en opbolt bij de inademing. Die adembeweging is heel concreet aanwezig in het hier en nu. Aandachtig aanwezig in je centrum, dan denk je vanuit basis, voel je vanuit je basis, beweeg je vanuit je basis, zijn we in vertrouwen, daar waar we enkel Zijn.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie Een kalme geestbuik adem

Als we met ujjayi uitademen, de stemspleet vernauwen door de letter m te fluisteren met de lippen gesloten, dan vertragen en verlengen we de uitademing. Uitademen is loslaten, ontspannen. En merken we dat niet alleen het lichaam ontspant maar ook de geest. Een ontspannen geest is een geest die als het ware uitgezoomd is en zowel het gemak als het ongemak waarneemt zonder zich in het één of het ander te verliezen. Dan worden we niet langer geleefd door ons gewoontepatroon om almaar het ongemak te vermijden en het gemak te behouden. Want dat is wat we continue doen, een diep ingesleten gewoontepatroon wat we niet eens meer door hebben. En als dat dan niet lukt om het ongemak te vermijden en het gemak te behouden dan zijn we gefrustreerd of boos. Worden we geleefd door ons gewoontepatroon. Om dit helder te zien hebben we een kalme, uitgezoomde geest nodig. Yoga biedt ons de mogelijkheid om onze geest te kalmeren, o.a. met het verlengen van de uitademing met ujjayi. Maar wellicht nog belangrijker is om de buik te betrekken bij die uitademing. Door bij iedere uitademing de buikwand actief naar binnen te trekken kunnen we de uitademing nog verder verlengen en verdiepen. Spieren kun je die opdracht geven, om aan te spannen, kort te worden. Als je bij de uitademing de buikwand naar binnen trekt, wordt het middenrif naar boven geduwd, de longen leeg. En kan bij de inademing vanzelf de buik los gelaten worden, het middenrif zakt, de longen worden optimaal gevuld. Zowel ujjayi als het betrekken van de buik bij de uitademing kalmeert onze geest zodat we helder kunnen zien hoe wij lijden aan dit leven door onze diep ingesleten gewoontepatronen.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

« Nieuwere berichtenOudere berichten »