Reflectie:   Onderscheidingsvermogen: Zien door Yogaopen hart

Met deze laatste yoga reflectie voor de zomer, is het wellicht tijd om eens terug te blikken op wat het Coronavirus voor effect heeft gehad op ons leven. En of dat effect nu heel ingrijpend of heel minimaal is geweest, het heeft ons allemaal een andere bril opgezet. We hebben allemaal ‘a shift of point of view‘ gehad. We hebben allemaal kunnen ervaren dat niets zeker is in het leven. Maar we leven ons leven alsof alles zeker is! Alsof we morgen dezelfde zijn als nu. We maken plannen voor de toekomst, ervan uitgaande dat die plannen werkelijkheid worden. Op zich is het heel handig om te plannen, maar als we ons vastklampen aan de ‘zekerheid’ dat die plannen uitkomen zullen we vaak teleurgesteld en gefrustreerd raken. Door in te zien (te onderscheiden) dat we ons hechten aan zekerheid in de wetenschap dat niets zeker is bevrijden we onszelf, kunnen we verrast en tevreden zijn met alles wat er op ons pad komt. In de yoga beoefening kun je het onderscheidingsvermogen ontwikkelen door telkens door het lichaam heen te ademen om zo contact te maken met het ademlichaam. Dat energetische lichaam is niet statisch, dat is veranderlijk, net zoals alles in het leven veranderlijk is. Op die manier begint de identificatie met het fysieke lichaam langzaam af te brokkelen. Kom je meer en meer in die open ruimte waarin alles plaatsvindt. Waarin we helder zien wie wij werkelijk zijn en wat wij te doen hebben in dit leven. Zien door Yoga.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie:   Ademlichaam: Pranamaya Koshaaaa

We brengen onze geest tot rust door de mantra So Ham in onszelf te reciteren op het ritme van de adem. Er is focus (de mantra) en er is verbinding met het hier en nu ( het lichaam is hier en de adem is nu). De adem die ons lichaam wat uit laat zetten bij de inademing en wat terug laat komen bij de uitademing. De focus ligt dan op de adembeweging in het fysieke lichaam (Annamaya Kosha). Maar als je focust op inademend dat uitzetten van het fysieke lichaam en uitademend er doorheen, dan kom je in contact met het ademlichaam: het Pranamaya Kosha. Het Pranamaya Kosha omhult het fysieke lichaam. Als je heel gezond en sterk bent dan zal dat ademlichaam veel ruimer zijn dan het fysieke lichaam, als je niet lekker in je vel zit of ziek bent dan is het ademlichaam gelijk of zelfs kleiner dan het fysieke lichaam. Door nu contact te maken met het ademlichaam, voorbij het grofstoffelijke fysieke lichaam vinden we de weg naar onze ware essentie. Het ademlichaam wordt omhult door het mentale lichaam (Manomaya Kosha), wat weer wordt omhult door het spirituele lichaam (Vigñanamaya Kosha) wat weer wordt omhult door het zaligheidslichaam  (Anandamaya Kosha) wat wordt omhult door het Zelf, onze ware essentie. Door contact te maken met ons ademlichaam kunnen we het concept los laten dat wij ons fysieke lichaam zijn. Het ademlichaam is zo de sleutel tot wie wij werkelijk zijn.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie:   Balansbalans-i-sten

Yoga gaat over balans, net zoals Ayurveda over het in harmonie leven met de natuur gaat. Yoga en Ayurveda zijn wat dat betreft als broer en zus. De vorige keer hebben we het gehad over de Mula Bhanda en de diepe verbinding die dat geeft met de aarde, je wellicht wat zwaar maakt en die tegelijkertijd de energie omhoog brengt, je vitaliseert, en je zodoende licht maakt. Zowel zwaar als licht, zowel geaard als vitaal. M.a.w. in balans. En zo kun je steeds met gezond verstand jezelf in balans brengen: ben je fysiek beweeglijk van aard en kun je niet stilzitten, oefen dan vertraging en verstilling. Ben je beweeglijk en onrustig van geest, oefen dan focus. Ben je juist onbeweeglijk van aard, niet vooruit te branden, kom dan in actie, peper in je kont. Ben je heel ambitieus en competitief, oefen dan compassie. Ben je hard voor jezelf en anderen, kritisch, oefen dan zachtheid. Enzovoorts, enzovoorts.

In de yoga beoefening kun je intensieve, dynamische houdingen aannemen die je laat verstillen in een statische houding met de focus op de adem in het lichaam , in jezelf So Ham reciterend. Inademend So : uitademen Ham. So Ham = ik ben dat. Het vitaliseert, kalmeert en verstilt. Je komt in balans, in harmonie met je aard, met de natuur. En als we in balans zijn dan komt “het ziende thuis in zichzelf” (Patañjali in Yoga Sutra’s), dan krijgen we helder zicht op wie we zijn en wat we te doen hebben.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

« Nieuwere berichtenOudere berichten »