Reflectie Een kalme adem, een kalme geestyoga sutras

Is de adem kalm, dan is de geest kalm. Is de geest kalm , dan is er helder inzicht: “ Het ziende thuis in zichzelf ”, zoals Patañjali dat zo poëtisch verwoord in de Yoga Sutra’s.  En dat is de essentie van yoga, helder kunnen zien wie wij zijn en wat wij te doen hebben. De adem kalmeert door de adem van onderaf, waarbij de inademing eerst de buikwand, de bekkenbodem en de onderrug wat uit laat zetten en vandaaruit de flanken en de borst. Dan kan het middenrif optimaal uitslaan, de longen helemaal vullen met als gevolg dat we optimaal zuurstof opnemen in ons lichaam. De adem van onderaf is een rustige, kalme adem met een rustige geest tot gevolg. Als we hoog in de borst ademen dan zullen we veel meer en sneller moeten ademen om dezelfde hoeveelheid zuurstof in ons lichaam te krijgen, bovendien zal het hart harder moeten werken. Deze hoge borstadem is een onrustige adem wat een onrustige geest veroorzaakt.

Als we de uitademing verlengen t.o.v. de inademing kalmeren we de adem nog meer. Inademen is leven, energie opdoen, het sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd, uitademen is sterven, loslaten, het parasympatisch zenuwstelsel wordt geactiveerd wat over herstel en ontspanning gaat. Dus als we de uitademing verlengen, ontspannen we dieper, de adem wordt kalm, de geest wordt kalm. De volledige adem (Pari Purna Pranayama) combineert de adem van onderaf en het verlengen van de uitademing. Als we dan ook nog wisselend de neusgaten afsluiten (Nadi Shodana Pranayama) dan activeren we gelijkelijk onze hersenhelften wat balans en rust brengt. Bovendien reinigen we de nadi’s, de hoofdenergiekanalen, zodat we optimaal prana kunnen opnemen, levensenergie. Pranayama, adem beheersing, is een methode in de yoga die ervoor zorgt dat de geest kalmeert zodat we helder zien.

De Bhastrika is een pranayama, waarbij we de buikwand krachtig naar binnen trekken bij de uitademing en krachtig naar buiten laten slaan bij de inademing. De Bhastrika betekent letterlijk blaasbalg. Als we de oefening up-tempo uitvoeren slaat het middenrif actief uit en wordt er in korte tijd enorm veel zuurstof in het lichaam gebracht. Daarna is de adem volledig kalm, de geest wakker en helder. Dan zijn we in totale aanwezigheid en zien we wie wij zijn en wat wij te doen hebben.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie  De volledige ademhalve-boot-yoga-pose-jonge-vrouw-die-yoga-oefening-beoefent_476141-807

De adem van onderaf is de adembeweging vanuit de onderste ademruimte via de middelste ademruimte tot in de bovenste ademruimte. Vanuit de onderbuik tot in de flanken tot in de hele borst. Dat is een natuurlijke en optimale adembeweging met de juiste tonus in de onderbuik, bekkenbodem en onderrug zodat het middenrif (de grootste ademspier) helemaal vrij is om optimaal uit te slaan. Als we die adembeweging versterken door actief de buikspieren en eventueel ook de bekkenbodemspieren in te zetten dan beoefenen we de volledige adem: de zogeheten Pari Purna Pranayama. Pari betekent rondom, Puri betekent vol, overvloedig en Pranayama adembeheersing. We ademen volledig, als we volledig uitademen. Want bij de uitademing kunnen de buikspieren krachtig worden aangespannen, de navel komt dan naar binnen, de onderste ademruimte verkleint waardoor het middenrif omhoog gaat, de longen leeg. Als dan daarop de buik en bekkenbodem los gelaten wordt, verruimt de onderste ademruimte, het middenrif zakt optimaal en de longen worden helemaal gevuld tot in de uiterste longtoppen.

Als de buikspieren actief ingezet worden in een ademoefening dan behoeven die de nodige training, want vaak zijn die te slap. Tegelijkertijd mogen we leren de bilspieren te ontspannen. Want als de bilspieren aangespannen zijn, staat de onderrug en de achterkant van de bekkenbodem onder spanning, het bekken is gekanteld, er zit een knik in de romp,  het middenrif is dan immobiel.  Als we staan begint het bij het recht zetten van de voeten, de knieën zacht, de zitbeenderen wijd, de bilspieren los, de buikspieren licht actief. Met de juiste tonus in onderrug, bekkenbodem en onderbuik kan de adem ontvangen worden in die onderste ademruimte: de adem wordt dan ervaren van onderaf, een natuurlijke adem die ons thuis laat zijn in onszelf.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie  Thuis zijn in jezelf; de bekkenbodemmulha_bandha_yoga_anatomy

Thuis zijn in jezelf ontstaat door de adem te ontvangen in de onderste ademruimte. En dat betekent dat we een juiste tonus hebben in de onderrug, de onderbuik en de bekkenbodem, zodat we letterlijk de adembeweging in die gebieden kunnen ervaren. Dan zijn we goed geworteld in onszelf, in verbinding met onszelf en de aarde, in verbinding met de zwaarte in dat gebied, vol vertrouwen in de draagkracht van het bekken. Pas dan kan de adem van onderaf opstijgen en de flanken en de borst helemaal vullen, alwaar we verbinding maken met de ander, alwaar we lichtheid, ruimte en vrijheid kunnen ervaren. Maar die onderste ademruimte is de basis, als daar geen juiste tonus is dan uit zich dat naar boven toe in het lichaam. Als we bijvoorbeeld continue onze bilspieren en onderrug aanspannen en zo de onderrug afvlakken, dan is de bovenrug rond, de schouders naar voren, het hoofd naar voren. Of bij een zogenaamde militaire rug waarbij de onderrug hol getrokken is, wordt de borst er sterk uitgetild. In beide gevallen is er een zogenaamde ‘knik’ in het midden van de romp, precies waar het middenrif zich bevindt, de grootste ademspier die dan ernstig belemmerd wordt in zijn bewegingsmogelijkheid. Dus het begint bij de juiste tonus in onderrug, onderbuik en bekkenbodem.

De bekkenbodem is een hangmatje van 3 spierlagen tussen het schaambeen aan de voorzijde en de stuit aan de achterzijde, met daarin bij de vrouwen drie kringspieren en bij de mannen twee. De voorste kringspier rondom de urinebuis, de achterste kringspier rondom de anus en de middelste rondom de vagina, bij mannen is het midden het gebied tussen de anus en de geslachtsdelen, het perineum. Door de bekkenbodem bewust te maken en te trainen kunnen we de adem ontvangen in de onderste ademruimte. Zodat van daaruit de adem de hele borst kan vullen. De adem van onderaf, die ons thuis laat zijn in onszelf en ons tegelijkertijd opent voor de ander en de wereld rondom.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Oudere berichten »