ReflectieRelatie geest – ademTranquil peaceful view and cloundy.

Er is een directe relatie tussen de geest en de adem. Als onze geest gejaagd en onrustig is, is onze adem ook gejaagd en onrustig. De adem is dan kort, onregelmatig, hoog, en hoorbaar. Als we bijvoorbeeld een spannende film kijken dan heeft dat invloed op onze adem. Omgekeerd ook: als de adem onrustig is, dan maakt dat de geest onrustig. Als we steeds heel hoog en kort met veel geluid inademen dan worden we opgefokt. De meeste van ons hebben een adempatroon die de geest onrustig maakt, dit kan zijn ontstaan door veel stress en weinig herstel, of een ongeluk of trauma die plots ons adempatroon heeft veranderd. Een vicieuze cirkel waarin we de onrust in onszelf in stand houden.

In yoga gaat het juist om de geest rustig te maken en dus de adem te kalmeren. Een diepe, lange, gelijkmatige en onhoorbare adem is een kalme adem. Yoga leert ons twee manieren om de adem te kalmeren. Door enerzijds ademoefeningen te doen, dus in te grijpen in ons adempatroon. En anderzijds door bewustzijn te ontwikkelen van de adem zoals die is. Vooral dat laatste is voor ons hier in het westen lastig, iets te laten, i.p.v. te doen. Enkel bewust zijn van de adem zoals die stroomt; kort of lang, diep of oppervlakkig, vloeiend of in horten en stoten, hoorbaar of geruisloos, met wel of niet pauzes tussen de in- en uitademing. Vertrouwen hebben in het systeem die regelt dat de adem in ons stroomt, steeds minder een ik die ademhaalt. De adem wordt dan stiller en stiller, de geest stiller en stiller. Beide manieren, dus zowel adembeheersing als adem bewustzijn, verbeteren aanzienlijk onze gezondheid en ons hele welzijn. Bovendien horen we dan die innerlijke stilte, komen we in die ruimte die we in ware essentie zijn, waarin heel helder is wat we te doen hebben in dit leven.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*************************************************************************************************************************************

ReflectieInnerlijke stilte010

De dagen worden korter, de duisternis en de kou nemen toe, we gaan richting midwinter, de kortste dag van het jaar. Het nodigt uit om naar binnen te keren. Om te verstillen en in innerlijke stilte te zijn. Dat is wat we in ware essentie zijn: stilte. Het wordt ook wel ruimte genoemd, of leegte, of open aandacht. Jogchum Dijkstra heeft het in zijn vertaling van de Yoga Sutra’s over de stille toeschouwer. En deze stilte is niet het tegenovergestelde van geluid. Het is een ruimte waarin zowel geluid als stilte gehoord kunnen worden. Op het moment dat je je identificeert met geluid, je ergert je bijvoorbeeld aan een bepaald geluid, dan versluier je die ruimte, die innerlijke stilte die we zijn. Het is als de oceaan die zoekt naar water, zo zoeken wij naar stilte.

De adem kan ons helpen te verstillen. De inademing is leven en actie, vaak zit daar nog veel sturing in, veel ik; de uitademing is sterven en loslaten; het omslagpunt na de uitademing en voor de inademing is een leegte, waarin het helemaal stil is. Een natuurlijk meditatief moment. Door nu bewust de ademstroom waar te nemen en met name dat omslagpunt ná de uitademing, die pauze waarin je geduldig wacht tot de inademing zich weer vanzelf aandient, kalmeert de geest, kom het ziende thuis in zichzelf, komt het horende thuis in zichzelf. Ben je innerlijke stilte, waarin al het lawaai gehoord kan worden zonder identificatie.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*************************************************************************************************************************************

ReflectieDe houding in de houdingNamaste-de-Waarde-van-Dankbaarheid-en-Erkenning

Vraag je af in de yogabeoefening: wat is je mentale houding in de fysieke houding? Oefen je vanuit herinnering? Misschien sla je een oefening over omdat je er hoofdpijn van kreeg of omdat je er misselijk van werd of het een ander ongemak veroorzaakte. Op het moment dat je je identificeert met die herinnering, sluit je al het andere uit. Ervaar je niet dat wat ís op dit moment. Die identificatie met herinnering noemt Patanjali in de Yoga Sutra’s een werveling van de geest. En yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest. Hij zegt bewust stilleggen en niet elimineren, want herinnering is er altijd. Dat valt niet te elimineren. Maar we hoeven ons niet te vereenzelvigen met de herinnering, yoga leert ons in open aandacht aanwezig te zijn in het nu. De herinnering vindt dan plaats in het heden en niet in het verleden.

Een andere werveling die Patanjali noemt is verwachting. Oefen je vanuit bepaalde verwachtingen? Heb je een bepaald beeld van hoe de houding uitgevoerd moet worden en wil je daar aan voldoen? Of wil je de houding doen zoals de yogadocent hem voordoet? Of heb je de verwachting dat je nog net zo lenig bent als 10 jaar geleden, of als vorige week? Een verwachting is een projectie in de toekomst, iets wat je wilt wórden. Identificeer je je met dat wat je wilt worden, dan mis je dat wat je bént op dit moment. Want ook die verwachting die in de toekomst is geprojecteerd speelt zich af in het nu. We hoeven die verwachtingen niet te elimineren, maar leggen ze stil, zodat we in open aandacht aanwezig zijn in het nu.

Ook noemt Patanjali juiste kennis een werveling van de geest. Oefen je met bepaalde kennis die wetenschappelijk bewezen is, of omdat de huisarts het gezegd heeft of vanuit kennis die je vergaard hebt over yoga? Op het moment dat je je ermee identificeert en zegt: het ís zo! sluit je al het andere uit. Ben je niet in open aandacht waarin alles kan verschijnen.

Hetzelfde geldt voor onjuiste kennis. Misschien denk je dat je verkeerd ademt. Dat is een aanname die onjuist is. Aannames zetten ons vast, versluieren het ziende in ons.

En als laatste noemt Patanjali slaap een werveling van de geest. Op het moment dat je aandacht dwaalt of je voert de houding uit op de automatische piloot, ben je elders. Het stilleggen van de werveling van de slaap betekent dan: wakker, helder en alert aanwezig zijn in het hier en nu.

Wat is jouw houding in de houding?

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*************************************************************************************************************************************

Oudere berichten »