Reflectie Vishudda Chakra; 5de ChakraVishuddha

De klank zuiver laten klinken in de yoga houding, in het dagelijkse leven zuiver spreken, wat authentiek en waarheidsgetrouw spreken betekent, is helemaal het gebied van Vishudda Chakra, 5de Chakra. Vishudda betekent zuivering. 5de Chakra is het gebied van de onderste 5 nekwervels met de uitstraling naar de keel, de stembanden en het gehoor. 5de Chakra gaat over klank, stilte en ruimte, een drie-eenheid waarbij de één niet zonder de ander kan bestaan. Dit Chakra is de verbinding tussen de onderste Chakra’s waarbij het lichaam en het individu een rol spelen, met de bovenste Chakra’s waarin de begrenzingen van ik, mijn en dijn wegvallen en waarin we één zijn met al, puur bewustzijn. Het is de verbinding van onze binnenwereld met de buitenwereld door de spraak. De verbinding van de buitenwereld met de binnenwereld door het gehoor. Zuiver spreken en zuiver luisteren. Bovendien is 5de  Chakra de poort van emoties, we hebben allemaal wel eens een brok in onze keel als emoties niet vrijelijk kunnen stromen. Of iets grijpt je naar de keel.

Als we naar de fysiologie kijken van 5de Chakra, dan zien we dat dit gebied vaak erg gespannen is. Om te beginnen zien we dat de bovenrug door onze leefstijl of leeftijd ronder en stroever wordt, waardoor het hoofd naar voren komt. Willen we dan rechtuit kijken dan zal het hoofd getild moeten worden door de nek, waarbij de nek hol trekt en onder enorme spanning komt te staan aangezien het hoofd gemiddeld zo’n 8 kilo weegt. Een korte, gespannen nek beklemt de keel, met daarin het strottenhoofd en de stembanden. Maar ook de kaken zijn vaak gespannen. De kaakspieren zijn de tweede sterkste spieren in het lichaam, omdat ze betrokken zijn bij het overleven. Als we bedreiging ervaren klemmen we vanzelf de kaken vanuit een reflex. Als we bewust de onderkaak gaan ontspannen, door bijvoorbeeld te gapen, dan ontspant niet alleen het hele 5de Chakra gebied, maar ook het bekken met daarin de bekkenbodem. De wortel van de tong ontspannen, de mondholte ruim en breed voelen, goed gapen, het levert ruimte op in het hele lichaam. Ruimte en openheid om zuiver onze klank te laten klinken.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie Zuiver sprekenVishudda Chakra

We zijn de Niyama Sauca aan het beoefenen, wat zuiverheid betekent. Het zuiveren van de 5 lichamen, de 5 kosha’s. Om te beginnen het zuiveren van het fysieke lichaam en vervolgens het ademlichaam. Het ademlichaam kunnen we zuiveren door Pranayama, adembeheersing, bijvoorbeeld door een klank te laten klinken in de yogahoudingen. Maar je zult merken dat in iedere yogahouding de klank anders zal klinken en trillen. Niet alleen de fysieke houding heeft invloed op de klank en adem, maar ook de mentale houding. Als er een ik is die van alles wil, die wil dat de klank zuiver klinkt, of dat de klank lang aanhoudt, dan zal dat de klank juist onzuiver maken. Zolang er een ik is die vergelijkt, bijvoorbeeld met de buurvrouw of hoe het de vorige keer ging, of een ik die verwachtingen heeft, dan zal dat een vrije , zuivere klank, en dus een zuivere adem belemmeren. Hoe minder die ik zich ermee bemoeit, hoe meer we enkel Zijn. En vanuit dat Zijn ademen we zuiver en vrij. Dit zou je kunnen doortrekken naar het dagelijkse leven: het zuiver spreken. Een mooi thema om op te mediteren. Zuiver spreken is waarheidsgetrouw spreken, m.a.w. niet liegen. Geen kwaad spreken. Maar ook niet nodeloos babbelen. Ben je iemand die veel praat, altijd het laatste woord wilt hebben, het altijd beter weet, oefen dan luisteren. Zuiver luisteren, zonder meteen weer je eigen verhaal klaar te hebben. Ben je iemand die juist zijn stem nauwelijks laat klinken, terughoudend is, oefen dan spreken, vanuit het hart, en wat minder uit het hoofd. Spreken, klank laten klinken is het gebied van vijfde chakra: Vishudda Chakra wat letterlijk zuivering betekent. Het is het gebied van de onderste 5 nekwervels met de uitstraling naar de keel, de stembanden en het gehoor. Het gebied van onthechten. Onthechten van het ik, zodat we enkel Zijn, zuiver bewustzijn zijn.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie Pranamaya Koshabreathe

Patañjali zegt: oefen Sauca wat zuiverheid betekent. Het zuiveren van de 5 kosha’s, de 5 lichamen die elkaar en onze ware essentie omhullen, te beginnen met het meest grofstoffelijke lichaam, ons fysieke lichaam, het zogenaamde Annamaya Kosha.  Ayurveda is de zusterwetenschap van Yoga die daar veel kennis over heeft en ons kan helpen het fysieke lichaam zuiver te maken en te behouden. Het lichaam dat Annamaya Kosha omhult is het ademlichaam, ook wel Pranamaya Kosha genoemd. Daar zit het woord Prana in, wat letterlijk  ‘dat wat ons doet voortgaan’ betekent. Je zou ook kunnen zeggen: dat wat ons doet leven, namelijk: levensenergie. Voeding en de huid zorgen voor de aanvoer van Prana, maar ook de adem. Daarom is het zo belangrijk dat we een natuurlijke, vrije adem hebben zodat we optimaal Prana kunnen opnemen, m.a.w. ons hele welzijn kunnen optimaliseren. Een natuurlijke, vrije adem is een inademing die vloeiend overgaat in een uitademing die vloeiend overgaat in een pauze, die vloeiend overgaat in een inademing, enz.enz. Bij onze geboorte hadden we zo’n vrije adem, maar door stress en onze leefstijl is ons adempatroon verandert. Yoga biedt ons Pranayama aan, adembeheersing, zodat de weg vrijkomt voor een natuurlijke adem met als doel verstilling in de geest. Het laten klinken van klanken gedurende de asana’s helpt ons in die richting: de uitademing wordt spelenderwijs verlengt, de trilling maakt het lichaam vrij en de adem verdiept zich. Er ontstaat focus en rust in de geest. Let ook eens op de adem in het dagelijkse leven. Slik je veel, dan onderbreek je telkens de vrije ademstroom en benadeel je je welzijn. Of adem je heel onregelmatig, met korte uitademingen en geen enkele pauze. Of adem je heel zwaar, met geluid of zucht je de hele tijd. Of schraap je de hele tijd je keel, dan irriteer je de stembanden waardoor je weer je keel gaat schrapen. Er staat dan telkens druk op de uitademing. Of haal je steeds je neus op, dat sniffen, dan staat er druk op de inademing, wat een verstoring is van de natuurlijke, vrije ademstroom met als gevolg weinig opname van Prana. Bewustwording van de adem gedurende de dag en Pranayama in de yogabeoefening geeft een enorme vooruitgang in ons welzijn. En bovendien kalmeert het de geest, zodat we helder inzicht krijgen in wie we werkelijk zijn.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Oudere berichten »