Reflectie:   Dat wat ons doet lijdenvreugde in anahata chakra

We willen allemaal hetzelfde: we willen gelukkig zijn, blij, lekker in ons vel zitten, we willen vrij zijn. Om dat te bereiken zijn we de hele dag bezig om het prettige, het gemak vast te houden en het onprettige, het ongemak te vermijden. En precies dat vasthouden en vermijden zet ons vast. Dat is wat ons bindt, dat is wat ons doet lijden. Dat proces van vasthouden en vermijden is een diep ingesleten gewoontepatroon geworden, dat bovendien zo razendsnel gaat dat we het niet eens meer door hebben dat we daar continue mee bezig zijn. Yoga biedt ons de mogelijkheid om dat proces uiteen te rafelen. Door in de houdingen te vertragen en te verstillen, kunnen we het ongemak gaan waarnemen. Door nu dat ongemak te laten, er niet meteen op te reageren, rafelen we dat proces uiteen en kunnen we het verlangen opmerken wat daaruit ontstaat. Het verlangen, de neiging om weg te bewegen. Ofwel fysiek, ofwel in aandacht ofwel door vermijdend te oefenen, ofwel door heel erg je best te doen, of door het ongemak weg te ademen. Yoga nodigt je uit om heel wakker en alert bij dat ongemak te blijven, met open aandacht, zodat we helder inzicht krijgen in dat proces van vasthouden en vermijden. En als je erbij kan blijven met open aandacht dan zul je merken dat het ongemak een dynamisch gebeuren is, iets dat komt en gaat. Net zoals het gemak in ons leven komt en gaat.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie:   Tratak Meditatiebuddhatrataka

In een tijd waarin het steeds donkerder wordt, kunnen we ons innerlijke licht aansteken en laten schijnen d.m.v. een Tratak meditatie. Tra betekent drie, Ak komt van Aksa wat oog betekent. Tratak betekent het derde oog, Tratak meditatie is concentratie ontwikkelen op het derde oog, het punt tussen de wenkbrauwen, het gebied van de hypofyse. Tra heeft ook een relatie met het woord trance wat voorbij betekent. Je kijkt voorbij de ogen, voorbij dat wat de ogen zien. Door lang te mediteren op een lichtje, beginnen onze ogen te tranen, wat een reinigend effect heeft, en maken we ons innerlijke licht wakker dat helderheid en inzicht brengt in wie wij zijn en wat wij te doen hebben in dit leven. Inzicht, intuïtie en licht zijn de aspecten die horen bij 6de chakra. 6de  chakra bevindt zich in de bovenste 2 nekwervels, de wervels waarmee we nee en ja kunnen knikken, een helder weten welke keuzes we moeten maken. Van daaruit de uitstraling over het hoofd naar het punt tussen de wenkbrauwen, het derde oog.

Ga zitten op een armlengte van een lichtje. Het lichtje staat iets onder ooghoogte. Steek het lichtje aan en reciteer hardop terwijl je het aansteekt: idam dipam samarpayami (dit licht offer ik). Zwaai de lucifer uit en sluit de ogen. Open de ogen en kijk zonder te knipperen naar de vlam. Als je een dubbele vlam ziet knipper dan een keer, dan ben je aan het staren. Kijk dan ín de vlam. Net zolang totdat de ogen gaan tranen. Sluit de ogen en kijk dan heel geconcentreerd naar het nabeeld. Als dat verdwenen is open je opnieuw de ogen en kijk in de vlam. Enz.enz. Eindigend met het kijken naar het nabeeld. Dan draai je weg van het lichtje als dat nog brandt. Het doven niet door te blazen maar met twee natte vingers of een deksel erop. Het lichtje is de weerspiegeling van het innerlijke lichtpunt tussen de wenkbrauwen, daar waar we helder weten wie we zijn en wat we te doen hebben.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Reflectie:  Yoga is een ontmoeting met jezelfgirl doing basic yoga

Als we Nadi Shodana Pranayama beoefenen waarbij we de buik betrekken bij de adembeweging, de neusgaten wisselend afsluiten, de ademstroom visualiseren door het linker en rechterkanaal, en dan ook nog de uitademing verlengen t.o.v. de inademing, komen we helemaal in balans. De geest kalm waardoor we helder kunnen zien en inzicht krijgen in wie we werkelijk zijn. En zo is yoga telkens een ontmoeting met jezelf. Niet alleen pranayama (adembeheersing) maar ook de asana’s (houdingen) op de mat laten ons ontdekken wie we zijn en hoe we met de dingen omgaan. En juist die ontdekkingen, hoe klein ook, kunnen levens veranderend zijn. Misschien heb je ontdekt dat je almaar je bilspieren aanspant, of dat je je voeten altijd wat geopend neerzet, of dat je heel erg moe bent en bij de lange ontspanning telkens in slaap valt, of dat je buik in de weg zit bij bepaalde oefeningen, of dat als het wat lastiger wordt je terughoudt en vermijdend oefent, of juist kneiterhard je best doet bij alle oefeningen, of heb je ontdekt dat in de korte meditatie het je niet lukt om stil te zitten, door toch even te krabben of je haar weg te strijken, of heb je ontdekt dat het adempatroon een spiegel is voor je staat van zijn; haal je de hele tijd je neus op met kleine snufjes, of schraap je de hele tijd je keel, of slik je vaak, of gaap je de hele tijd, of merk je dat je mond de hele tijd open staat, of dat je zwaar met veel geluid ademt. Door het op te merken en bewust te zijn zonder er voor weg te lopen vindt er verandering plaats. Want in die hele kleine ontdekkingen hebben we een ontmoeting met onszelf, leren we onszelf kennen.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

Oudere berichten »