Reflectie Samana Vayuvayus

Verander je het lichaam, dan verander je de adem en de geest. Verander je de geest, dan verander je de adem en het lichaam. Verander je de adem dan verander je de geest en het lichaam. Lichaam, adem en geest is een drie-eenheid. Zodra we de adembeweging in de flanken kunnen ervaren, dan verandert niet alleen onze fysieke houding maar ook onze mentale houding. We voelen ons dan zeker en sterk, we kunnen staan voor onze zaak. Deze adem in het middenrif gebied tot in de flanken wordt de Samana Vayu genoemd. Vayu betekent letterlijk wind. Samana betekent gelijkmakend. De adem die het voedsel gelijkmaakt aan het lichaam, de adem achter de spijsvertering. De adem met een transformerende kwaliteit. Dit middenrifgebied is een interessant gebied, aangezien dit het gebied is waarin de mens zich heeft opgericht. Vroeger liepen we op vier ‘pootjes’, helemaal één met de natuur. Op het moment dat de mens zich op heeft gericht is er een verandering van perspectief ontstaan, is er een ik-besef ontstaan, ik en de rest van de natuur. Het ego. Het gebied net onder het borstbeen, zo’n twee vingerbreedtes naar binnen, is de plaats van de zonnevlecht, een knooppunt van energiebanen van waaruit we een antenne hebben naar de buitenwereld. Als we een gezond, neutraal ego hebben functioneert die antenne naar de buitenwereld optimaal. Maar zijn we onzeker en is dat gebied wat naar binnen gevallen of zijn we brutaal en arrogant en is de borst eruit getild dan functioneert die antenne niet goed. Door het beoefenen van Samana Vayu, kunnen we de kracht ervaren van een gezond ego, die de juiste analyses kan maken (transformerende kwaliteit) zodat we ons doel kunnen verwezenlijken en dat wat we te doen hebben in dit leven kunnen manifesteren.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

ReflectieMaitri, Karuna, Mudita, UpeksaDagvandestilte

De rug mobiliseren, zodat de rug sterk en recht is, geeft ruimte aan een diepe buikadem. De diepe buikadem is een kalme adem. Is de adem kalm, dan is de geest kalm. Andersom ook: is de geest kalm dan is de adem kalm, het lichaam vrij. En zo zien we de werking van de drie-eenheid van lichaam, adem en geest. Het kalmeren van de geest, dat is Yoga. In de Yoga Sutra’s staat: (sutra 1.2 en 1.3) “Yoga is het wervelen stilleggen van de geest” “dan is het ziende thuis in zichzelf.” Het ziende thuis in zichzelf betekent dat we de kern van ons mens-zijn kunnen ervaren. Onze ware essentie kunnen ervaren.

In sutra 1.33 staat het volgende over het sereen laten worden van de geest: “Maitri -karuna-mudita-upeksanam sukha-dukha-punya-apunya-visayanam bhavanatas-citta-prasadanam“ “de geest wordt sereen door vriendelijkheid bij geluk op te roepen, mededogen bij lijden, vreugde bij het goede, onverschilligheid bij het slechte.”

Jogchum Dijkstra schrijft daarbij: Door de positieve krachten in je op te roepen wordt je geest sereen, geschikt voor éénzijn. Ga mee in wat je tegenkomt: wees vriendelijk als je geluk ziet, heb mededogen bij pijn, verheug je in het goede, wees onverschillig tegenover het slechte. In de Bhagavadgita zegt Krsna tegen Arjuna: ‘O winnaar van de schat, doe je werk in de geest van yoga zonder je eraan te hechten; blijf in geluk en ongeluk dezelfde, want gelijkmoedig zijn is yoga.’ Als je, wat buiten en binnen gebeurt in je opneemt en er positief mee omgaat door het te laten gebeuren zoals het gebeurt, worden de wervelingen rustig en je geest sereen. Wat in de weg staat verliest zijn macht, omdat het wordt bejegend met dezelfde vriendelijkheid, mededogen, vreugde en onverschilligheid waarin het zich uit. (uit: Patañjali’s Sutra’s Zien door yoga).

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie Middenrifademmiddenrif

Het mobiliseren van de rug, zodat de rug sterk en recht is, geeft ruimte aan een diepe buikadem. Als we de adem diep in de buik kunnen ervaren dan voelen we ons stabiel, thuis in onszelf. En tegelijkertijd licht en ruim. Er is dan ruimte voor warme, open gevoelens. Als de rug krom is, de adem beklemd, dan is ons denken ook beklemd en zijn er koude, bekrompen gevoelens. En zo wordt de verbinding lichaam, adem en geest duidelijk.

Het mobiliseren van de rug geschiedt door de buiten liggende bewegingsspieren te ontspannen zodat we kracht opbouwen in de dieper gelegen houdingsspieren. Kracht in de hele wervelkolom en in de ‘ inner tube’, de dieper gelegen houdingsspieren van de onderbuik, onderrug, bekkenbodem en het middenrif. Het middenrif is een houdingsspier maar ook een ademspier. Het wordt ook wel het tweede hart genoemd omdat het het hart enorm ontlast als het vrij kan bewegen. Het middenrif is een koepelvormige spier die de romp door midden snijdt in een buik- en een borstholte. Als nu de rug door verstijving in de buitenliggende bewegingsspieren rond en krom is, of hol en ‘militair’, in beide gevallen staan de buik- en borstholte onder een hoek ten opzichte van elkaar en is het middenrif niet vrij. De adem is niet of nauwelijks voelbaar in de buik. Als de rug recht is, de buik- en borstholte optimaal ten opzichte van elkaar geplaatst, kan het middenrif optimaal uitslaan voor de adembeweging. De adem is vrij, het denken is vrij, de geest sereen. Er is dan ruimte voor Maitri (= vriendelijkheid cultiveren jegens personen die gelukkig zijn) en Karuna (= mededogen cultiveren jegens personen die lijden). (sutra 1.33).

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Oudere berichten »