Reflectie Pranayama ; Adembeheersingdriehoek

Inademen is energie opdoen, in actie komen en vitaliteit ontwikkelen. Uitademen is ontspannen, loslaten en herstellen. Door de adem te ‘beheersen’, in de zin van zoals je een taal beheerst, dus door pranayama te beoefenen, kom je in balans. Ontwikkel je zowel vitaliteit als ontspanning. Als je merkt dat de geest onrustig is dan kun je de aandacht vestigen op de uitademing en die eventueel bewust verlengen met behulp van een mantra. Merk je dat je niet vooruit te branden bent, kom je maar niet van die bank af dan kun je de aandacht vestigen op de inademing en die eventueel bewust verlengen met een mantra. Maar je kunt je ook richten op de pauzes tussen de adembewegingen. Om dieper naar binnen te keren en te verstillen kun je de pauze ná de uitademing bewust toelaten, daar waar het even helemaal stil is; een natuurlijk meditatief moment. Door in de houdingen een ‘driehoek’ te ademen, keer je naar binnen en verstil je in de houding. Inademend van linksonder naar de punt boven, uitademend van boven naar rechts onder en leegblijven van rechtsonder naar linksonder. Adem je in-uit-leeg. Dit kun je laten klinken als een mantra in jezelf, drie gelijke zijden, die je eventueel kunt verlengen met de Rama mantra. In combinatie met nekoefeningen kom je in een diepe stilte, in het Zelf. De nek en de daarbij behorende Jalandara bandha , het keel of kinslot, geeft een gevoel van evenwicht. Als de nek een knik maakt omdat de bovenrug rond is, dan valt de waarneming van de ogen niet samen met de waarneming van het lichaam (lichaamsgevoel). Een lange nek, het hoofd in het verlengde van de wervelkolom geeft evenwicht. Doorstroming van energie. Geeft rust en stilte. Die diepe stilte in onszelf die het Zelf is.

 Als je het contact met de innerlijke stilte in jezelf verliest, verlies je het contact met jezelf”. Eckhart Tolle

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Reflectie:  Zoals je ademt zo denk jeaanvaarding

De yogaleer geeft ons tal van handvatten om de geest te kalmeren, te ontspannen en tegelijkertijd onze vitaliteit te verhogen. De adem als drager van prana (levensenergie) speelt daarin een cruciale rol.

Een belangrijke aanwijzing is de aandacht in je centrum (het gebied onder de navel) te vestigen. Daar waar de aandacht is, daar is de adem. Die diepe buikadem is een kalme adem; is de adem kalm dan is de geest kalm. Een andere belangrijke aanwijzing is het in- en uitademen door de neus. De ademweg is dan lang en beheerst. Bovendien wordt de lucht gefilterd en verwarmd voordat het de longen bereikt. De ademweg verlengen geeft een rustige, kalme adem. Is de adem kalm dan is het denken kalm. Een andere manier om het denken te kalmeren d.m.v. de adem is de lengte van de in- en uitademing te beïnvloeden. Inademen is energie opdoen, in actie komen, leven; uitademen is ontspannen, herstellen, loslaten. Als je nu bijvoorbeeld stress hebt, het denken onrustig, dan kun je bewust de uitademing verlengen t.o.v. de inademing. Inplaats van te tellen reciteer je dan de Rama mantra in jezelf. Bijvoorbeeld inademend 1 maal de Rama mantra, uitademend 2 maal de Rama mantra. De Rama mantra gaat als volgt: Rama Rama Rama Rama, de derde Rama heeft een kleine verhoging in toon. De mantra klinkt in jezelf op het ritme van je hartslag. Hiermee kunnen we de adem kalmeren, het denken wordt kalm. Is het denken kalm dan krijgen we inzicht in wie we zijn en wat we te doen hebben in dit leven.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

ReflectieDe adem in het centrum van het lichaambuik adem

Naarmate de herfst vordert neemt het licht af, de duisternis neemt toe. De duisternis nodigt ons uit steeds meer naar binnen te keren. In de yogalessen nodig ik jullie uit steeds meer in je centrum te komen. Daar waar je thuis bent in jezelf, stabiel en in balans. Je centrum wordt gevormd door de Mula Bandha en de Uddiyana Bandha. Heel specifiek: tonus in het punt op het midden van de bekkenbodem (Mula Bandha) en tonus in het punt drie vingerbreedtes onder de navel (Uddiyana Banda). Tonus is dan het midden tussen aan- en ontspanning. Je zou ook kunnen zeggen een verdichting van energie. Door de aandacht te bundelen in ons centrum kan de adem daar verschijnen. En zoals je ademt, zo denk je, zo is je staat van zijn. Een diepe buikadem is een kalme adem. Is de adem kalm dan is het denken kalm. Als je in je hoofd zit, dan is de adem hoog in het lichaam, dan is de adem kort en onrustig, het denken is onrustig. Adem je zwaar dan is het denken zwaar. Hou je de adem vast dan zet je het denken vast. Adem je uit door de mond (bijvoorbeeld zuchten) dan laat je los maar verlies je ook veel energie en wordt je moe.

In en uit ademen door de neus geeft de meest beheerste adem met het grootste behoud van prana(levensenergie). Uitzonderingen zijn als we in een keer los willen laten dan door de mond uitademen met een Tjoe klank, zodat we loslaten en ons tegelijkertijd oprichten. Of als we de buikwand actief willen laten meedoen in de adembeweging dan blazen door een rondje van de mond met een ff klank. De adem wordt dan wat afgeremd. Maar als we het denken willen kalmeren (=yoga), dan in en uit door de neus ademen, met de aandacht/adem in het centrum. Zodat je samenvalt met je centrum, met de adem, met dat wat is en niet met dat wat was of zal zijn.

Vind je deze reflectie mooi of interessant, of op een andere manier waardevol?
Meld je dan aan bij reflectie@yogabijsan.nl dan ontvang je de reflectie elke week in je mailbox.

*********************************************************************************************************************************

Oudere berichten »